W sierpniu 2016 r. popyt na nawozy mineralne był mniejszy niż w pierwszej połowie roku

W sierpniu 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa było niewielkie, co sprzyjało spadkom cen. Potaniały głównie nawozy mineralne oraz pogorszyły się relacje cen większości środków produkcji do cen zbóż.

W sierpniu 2016 r. popyt na nawozy mineralne był mniejszy niż w pierwszej połowie roku

Jak podają Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, środki produkcji dla rolnictwa nieznacznie potaniały jednak względem żywca wieprzowego. Znaczącą cechą rynku nawozów mineralnych jest sezonowość zakupów i związane z nią sezonowe zmiany cen. W sierpniu popyt na nawozy mineralne był mniejszy niż w pierwszej połowie roku co zmuszało dystrybutorów do wprowadzania obniżek cen. Mniejsze zapotrzebowanie było ponadto następstwem niskich cen zbóż i innych podstawowych roślin uprawnych.

 

Ceny nawozów zmalały średnio o 1,5% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, przy czym spadki cen dotyczyły w szczególności nawozów azotowych. Najbardziej, bo aż o 2,8% potaniał saletrzak, a ceny saletry amonowej i mocznika zmalały o 2,6%. Wyraźny spadek cen zaobserwowano również w przypadku fosforanu amonu (o 2,1%) oraz polifoski (o 1,4%). W obrębie 12 miesięcy nawozy mineralne potaniały średnio o 5,2%, w tym głównie nawozy azotowe średnio o około 10%. Z kolei w przypadku pozostałych analizowanych nawozów mineralnych zmiany cen były wyraźnie mniejsze. Do końca 2016 roku ceny nawozów powinny jeszcze zmaleć. Dystrybutorzy nawozów będą być może wprowadzać posezonowe obniżki cen w celu zminimalizowania kosztów magazynowania. Co więcej obniżkom cen nawozów na krajowym rynku będą ponadto sprzyjały niskie ceny nawozów w handlu światowym. W sierpniu br. nawozy mineralne były droższe względem zbóż niż miesiąc wcześniej oraz w porównaniu z sierpniem 2015 r. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 6,1 kg pszenicy, a zatem 0,2 kg więcej niż przed miesiącem a także przed rokiem.

 

Najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,6 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (7,8 kg pszenicy). Stosunek cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w sierpniu nieznacznie bardziej korzystne w odniesieniu do lipca. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 68 kg żywca wieprzowego, czyli mniej o 1 kg niż w poprzednim miesiącu oraz 19 kg niż rok wcześniej. Ceny nawozów wapniowych zmalały w lipcu o 1,0%. Natomiast w relacji rocznej nawozy wapniowe podrożały o 16,4%.  
 

W sierpniu 2016 r. średnie ceny bezpośrednich nośników energii na krajowym rynku pozostały na poziomie ubiegłego miesiąca. Wzrost cen gazu ziemnego LPG (o 8,7%) został zniwelowany spadkiem cen paliw ropopochodnych (np oleju opałowego o 2,6%, benzyny o 2,5%, a oleju napędowego o 2,1%). Jednocześnie ceny pozostałych nośników energii nie zmieniły się istotnie. W ciągu 12 miesięcy ceny nośników energii zmniejszono średnio o 4,4%. Przy czym najbardziej w omawianym czasie potaniał olej opałowy oraz benzyna (o 11,6%), co było związane ze spadkiem cen ropy naftowej w handlu światowym.  Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!