Nawożenie w 2015 r. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce spadło do 123 kg/ha

W roku gospodarczym 2014/2015 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zmalało w odniesieniu do okresu poprzedniego o 7,3% i wynosiło 123,2 kg.

Nawożenie w 2015 r. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce spadło do 123 kg/ha

Nawożenie nawozami mineralnymi

Jak podaje Główny Urząd Statystyczy, pod zbiory 2015 r. 83% - 1 177 tys. gospodarstw rolnych używało nawozów, w tym nawozy mineralne lub wapniowe – 75% - 1059 tys. gospodarstw. W celu optymalizacji wzrostu plonów, w zasadzie powszechnie używane były nawozy azotowe, które zostały użyte w ponad 84% - 880 tys. gospodarstw. Stopień wykorzystania pozostałych grup nawozów był znacznie mniejszy.
 
W analizowanym czasie rolnicy użyli pod uprawy 1792,2 tys. t nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik. Zastosowanie nawozów wyniosło:
  • azotowych – 1003,6 tys. t,
  • fosforowych – 303,6 tys. t,
  • potasowych – 485,0 tys. t,
  • wapniowych – 567,6 tys. t.
Wyniki badania wskazują, że do najczęściej wykorzystywanych nawozów należą z grupy nawozów:
  • azotowych – mocznik, saletra amonowa i saletrzak;
  • fosforowych – superfosfat;
  • potasowych – sól potasowa;
  • wieloskładnikowych – fosforan amonu, polifoska i lubofoska.
W 2014/2015 utrzymywał się bardzo mały poziom nawożenia wapniowego. Wskaźnik zużycia nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych kształtował się w granicy 39 kg względem 48 kg przed rokiem.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!