Ochrona środowiska

 • 2019-12-06

  Apel WIR dotyczący folii rolniczej

  Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do wszystkich rolników, aby nie zaprzepaścili szansy na zagospodarowanie folii i ściśle współpracowali z gminami już na etapie składania wniosku. Budżet programu wynosi dla całego kraju 100 mln. zł. Niezwłoczne złożenie wniosku daje gwarancję otrzymania dotacji.

 • 2019-01-16

  Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody na dodatkowe obszary

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.

 • 2019-01-10

  Wierzba energetyczna źródłem energii odnawialnej

  Niektórzy twierdzą, iż biomasa jest „zero emisyjna”. To nie do końca jest prawdą. Jednak znaczna część dwutlenku węgla emitowanego w trakcie spalania przyswajalna jest w procesie fotosyntezy przez rosnące w okolicy rośliny.

 • 2018-10-12

  Minister Rolnictwa podsumował III Międzynarodową Konferencje Energetyka Środowisko Rolnictwo w Grodnie

  W drugi, ostatni dzień III Międzynarodowej Konferencji Energetyka Środowisko Rolnictwo w Grodnie zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o jej krótkie podsumowanie.

 • 2018-10-11

  Czyste powietrze

  #CzystePowietrze - Program dla Polski DLA KOGO? CO FINANSUJE?

 • 2018-10-11

  Smog na polskiej wsi?

  Dyskusja o programie „Czyste Powietrze” oraz innych narzędziach wykorzystywanych w walce ze smogiem na terenach wiejskich – to temat pierwszego dnia konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo”. Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska rozpoczyna się dzisiaj w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów.
Wiadomości, newsy o ochronie środowiska