Z kraju

 • 2020-01-31

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (19.01.2020)

  W dniach od 13 do 19 stycznia 2020 roku spadła cena pełnego mleka w proszku i masła w blokach, a wzrosła cena masła konfekcjonowanego i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2020-01-31

  16 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 29 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 16 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-01-31

  Możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

  W dniu 3 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2020 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

 • 2020-01-31

  Krajowe ceny skupu rzepaku

  Silne powiązanie rynku krajowego z międzynarodowym, w tym przede wszystkim z rynkiem europejskim, w dużym stopniu wpływa na ceny skupu rzepaku w Polsce.

 • 2020-01-31

  Bilans w hadlu zagranicznym rzepakiem i olejem poprawił się w 2019 roku

  Dane MRiRW pokazują, że w okresie I - XI.2019 Polska zaimportowała netto 199,4 tys. ton rzepaku i 69,7 tys. ton oleju rzepakowego.

 • 2020-01-31

  Procedury dotyczące wydawania wyników badań na ASF

  Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. skrócony został termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń.

 • 2020-01-30

  Ceny prosiąt na krajowych targowiskach

  Poprawa rentowności tuczu trzody chlewnej spowodowała, że w minionym roku ceny prosiąt na krajowych targowiskach były większe niż przed rokiem.

 • 2020-01-30

  Produkcja i skup rzepaku w Polsce

  Jak wynika z danych KOWR, w Polsce areał uprawy rzepaku w 2019 r. wzrósł o 2% do 860 tys. ha. Zbiory rzepaku oceniono na 2,35 mln ton, a zatem to więcej o o 7% niż w 2018 r.

 • 2020-01-30

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (19.01.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 13 do 19 stycznia 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały zróżnicowane trendy. Jedynie cena pszenicy paszowej pozostała niezmienna.

 • 2020-01-30

  Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu...

 • 2020-01-30

  "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w zakresie budowy, modernizacji lub instalacji stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i...

 • 2020-01-29

  Eksport polskiego zboża

  Od początku sezonu 2019/2020, tj. w okresie lipiec–listopad 2019 r. z kraju wysłano 2,4 mln ton ziarna zbóż, a więc o 4% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W strukturze eksportu pszenica stanowiła 50%, kukurydza – 25%, a żyto – 9%.