Ochrona środowiska

 • 2019-12-16

  Ekologia, a edukacja

  Edukacja ekologiczna – czego warto uczyć dzieci?

 • 2019-12-06

  Apel WIR dotyczący folii rolniczej

  Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do wszystkich rolników, aby nie zaprzepaścili szansy na zagospodarowanie folii i ściśle współpracowali z gminami już na etapie składania wniosku. Budżet programu wynosi dla całego kraju 100 mln. zł. Niezwłoczne złożenie wniosku daje gwarancję otrzymania dotacji.

 • 2019-11-11

  ME rozpoczyna legislacyjny etap prac nad ustawą dotyczącą morskiej energetyki wiatrowej

  Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. – Jest on wynikiem naszych intensywnych prac oraz konsultacji z wieloma partnerami m.in. przedstawicielami sektora i biznesu. Jestem przekonany, że proponowane regulacje w istotny sposób przyczynią się do powstania w przyszłości systemowo uformowanego sektora morskiej...

 • 2019-10-30

  ME: Wnioski o wartości niemal 18,5 mln zł zaakceptowane w ramach programu Mój Prąd

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii 4 059 wniosków w ramach programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd.

 • 2019-10-22

  ME: Liczba mikroinstalacji w Polsce wzrasta

  Ministerstwo Energii przedstawia najnowsze szacunki dotyczące rozwoju mikroinstalacji w Polsce. Zgodnie z danymi ich liczba stale rośnie. Jednym z czynników wspierających powstawanie nowych mikroinstalacji jest program „Mój Prąd”, przygotowany w ME.

 • 2019-10-21

  ME: Wnioski o wartości ponad 14,3 mln zł zaakceptowane w ramach programu Mój Prąd

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii 2 912 wniosków w ramach programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd.

 • 2019-01-16

  Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody na dodatkowe obszary

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.

 • 2019-01-15

  Zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych

  Zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych nie stanowią pomocy publicznej. Komisja Europejska przekazała w grudniu 2018 r. stronie polskiej stanowisko w tej sprawie.

 • 2019-01-10

  Wierzba energetyczna źródłem energii odnawialnej

  Niektórzy twierdzą, iż biomasa jest „zero emisyjna”. To nie do końca jest prawdą. Jednak znaczna część dwutlenku węgla emitowanego w trakcie spalania przyswajalna jest w procesie fotosyntezy przez rosnące w okolicy rośliny.

 • 2018-10-25

  Polska sygnatariuszem deklaracji wodorowej w Tokio

  23 października 2018 roku w Tokio zostało ogłoszone porozumienie w sprawie technologii wodorowych. W wydarzeniu wziął udział Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii.

 • 2018-10-12

  Minister Rolnictwa podsumował III Międzynarodową Konferencje Energetyka Środowisko Rolnictwo w Grodnie

  W drugi, ostatni dzień III Międzynarodowej Konferencji Energetyka Środowisko Rolnictwo w Grodnie zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o jej krótkie podsumowanie.

 • 2018-10-11

  Czyste powietrze

  #CzystePowietrze - Program dla Polski DLA KOGO? CO FINANSUJE?

 • 2018-10-11

  Smog na polskiej wsi?

  Dyskusja o programie „Czyste Powietrze” oraz innych narzędziach wykorzystywanych w walce ze smogiem na terenach wiejskich – to temat pierwszego dnia konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo”. Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska rozpoczyna się dzisiaj w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów.
Ochrona środowiska to dziedzina, która zajmuje się ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi poprzez zapobieganie szkodom wyrządzanym przez człowieka oraz przez restytucję uszkodzonych obszarów. Ochrona środowiska obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak ochrona powietrza, wody i gleby, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona zasobów naturalnych oraz zarządzanie odpadami. W celu ochrony środowiska stosuje się różne narzędzia, takie jak regulacje prawne, edukacja, ocena oddziaływania na środowisko oraz zarządzanie ryzykiem. Ochrona środowiska jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju i ma na celu zapewnienie, że obecne i przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się zdrowym i czystym środowiskiem.