Finanse i prawo

 • 2020-05-05

  Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

  30 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

 • 2020-05-05

  Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne

  Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej.

 • 2020-05-05

  Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

  W tym celu należy razem z wnioskiem złożyć oświadczenie i zwrócić się w nim o przyznanie, przeliczenie bądź podjęcie wypłaty świadczenia od daty spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

 • 2020-05-03

  ASF zasady przemieszczania świń wytyczne GIW

  Wytyczne Głównego Inspektoratu Weterynarii, jakie zostały przesłane do stosowania przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sprawie przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia do innego obszaru zagrożenia, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez terytoria kraju znajdujące się na obszarach wolnym, ochronnym lub objętym ograniczeniami.

 • 2020-04-30

  W sprawie wspólnego wnioskowania na Modernizację gospodarstw rolnych

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej osobom wspólnie wnioskującym w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie poparło propozycji zmian Zarządu KRIR w tym zakresie.

 • 2020-04-29

  Wypalanie traw jest zabronione

  Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Niejednokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje, co możemy obserwować w ostatnich dniach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 • 2020-04-28

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 3 maja 2020 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 3 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

 • 2020-04-28

  MF/KAS: Przemyt 28 tys. litrów oleju napędowego

  Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła przemyt 28 tys. litrów oleju napędowego.

 • 2020-04-27

  O procedurach postępowania przez komorników

  Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o wprowadzenie przepisów, które określałyby procedurę postępowania przez komorników, w przypadku licytacji gruntów rolnych, środków trwałych, ruchomych (maszyn, inwentarza żywnego, zapasów itp.).

 • 2020-04-24

  Woda z oczyszczalni ścieków do nawodnień

  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka z wnioskiem o podjęcie działań w celu przeciwdziałania skutkom suszy.

 • 2020-04-24

  Przymrozki wiosenne - potrzeba zmian systemu ubezpieczeń

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z sygnałami płynącymi od rolników z całej Polski, którzy ubezpieczyli jesienią swoje uprawy od zdarzeń losowych w ryzyku złe przezimowanie, przymrozki wiosenne i grad, informuje, iż w ogólnych warunkach ww. ubezpieczenia bazujących na ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z...

 • 2020-04-24

  Szansa na powrót mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt

  Zakaz dodawania białek zwierzęcych do pasz został wprowadzony w 2001 roku po wybuchu epidemii choroby szalonych krów (BSE). Uznano wtedy, że jedną z przyczyn pojawienia się tej choroby jest karmienie bydła mączkami pochodzącymi od krów.
.