| Autor: redakcja1

Zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych

Zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych nie stanowią pomocy publicznej. Komisja Europejska przekazała w grudniu 2018 r. stronie polskiej stanowisko w tej sprawie.

Zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych
Ministerstwo Energii informuje, że zwolnienie od podatku akcyzowego stosuje się do pojazdów elektrycznych, hybrydowych typu plug-in lub napędzanych wodorem, dla których niniejszy obowiązek podatkowy powstał po 18 grudnia 2018 roku. Zgodnie z zapisami tych dokumentów preferencja podatkowa dla pojazdów hybrydowych typu plug-in będzie obowiązywała do 1 stycznia 2021 roku.
 
Korzystna stawka amortyzacji stosowana będzie dla pojazdów elektrycznych oddanych do użytkowania po 18 grudnia 2018 roku.


Tagi:
źródło: