| Autor: redakcja1

2018 rok nie najlepszy dla producentów owiec

Rok 2018 nie był najlepszy dla producentów owiec i to zarówno w UE, jak i w Polsce.

2018 rok nie najlepszy dla producentów owiec
Wprawdzie w pierwszej połowie 2018 r. ceny owiec ciężkich zwiększały się, ale ceny jagniąt malały. Cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8% mniejsza niż rok wcześniej.
 
Cena owiec ciężkich wyniosła natomiast 567,6 EUR/100 kg i była o 15,2% większa niż rok wcześniej. Ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż średniej ceny w UE-28. Cena ta wyniosła 369,7 EUR/100 kg i była o 2,3% wyższa niż w I półroczu 2017 r. Wzrost cen wyrażonych w złotych był jeszcze mniejszy niż cen wyrażonych w euro, gdyż wpłynęła na niego aprecjacja złotego wobec euro. W I półroczu 2018 r. cena wyniosła 6,65 zł/kg względem 6,61 zł/kg rok wcześniej.
 
W drugiej połowie roku sytuacja cenowa pogorszyła się, gdyż zwyżkowy trend cen owiec ciężkich przekształcił się w spadkową, a skala obniżki cen jagniąt nieco wzrosła. W II półroczu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 559,7 EUR/100 kg i była niższa o 5% niż rok wcześniej. Cena owiec ciężkich wyniosła 493,4 EUR/100 kg i była o 1% mniejsza niż w roku poprzednim.
 
Spadek ten nie wpłynął na mniejsze ceny polskich owiec ciężkich. Rosły one w dalszym ciągu, a ich zwyżka była stosunkowo spora, gdyż wynosiła 20%. Cena polskich owiec ciężkich w II półroczu 2018 r. wyniosła 427,5 EUR/100 kg. Zwyżka cen wyrażonych w euro nie przełożyła się jednak na większe cen skupu. W II półroczu cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,07 zł/kg i była o 4% niższa niż rok wcześniej, w tym w grudniu o 2% do 7,42 zł/kg.
 
W styczniu 2019 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 501,4 EUR/100 kg, a cena owiec ciężkich 538,3 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1% mniejsza, a owiec ciężkich o 1% większa niż przed rokiem. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 428,8 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 17,8% wyższa niż w styczniu 2018 r. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich była o 20% mniejsza od przeciętnej ceny w UE-28.
 
Zgodnie z krótkoterminową prognozą, w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może być wyższa niż w 2018 r. o 1%. Wzrosną obroty handlu zagranicznego baraniną. Zwiększenie się zarówno importu, jak i eksportu oceniane jest na 2%. W efekcie czego całkowita podaż mięsa owczego w Unii Europejskiej, w 2019 r. może być większa niż przed rokiem o 1,1%. Jest to stosunkowo mało i według Komisji nie spowoduje zmian w konsumpcji, która szacowana jest na 1,7 kg/mieszkańca, czyli tak jak w 2018 i w 2017 r. Taka sytuacja przemawia za utrzymaniem średniej ceny rocznej na poziomie z 2018 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach trendy mogą być odmienne.


Tagi:
źródło: