baranina i strony powiązane

 • 2021-01-20

  Pomoc rolnikom - COVID-19

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – W związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) wprowadziliśmy nowe działanie: „Wyjątkowe, tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID 19” – poinformował sekretarz stanu Ryszard...

 • 2020-06-17

  Działania MRiRW w sprawie cen żywca wołowego i wieprzowego

  Produkcja zwierzęca

  W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie gwałtownego spadku cen żywca wołowego i wieprzowego, który nie przekłada się na ceny w sklepach i hipermarketach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na bieżąco analizuje rozwój sytuacji na rynkach rolnych, w tym na rynku wołowiny i wieprzowiny, oraz podejmuje działania mające na celu...

 • 2020-02-13

  Mniejszy import baraniny

  Owce i kozy

  Jak wynika z danych, w okresie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 zaimportowano z krajów trzecich 117,6 tys. t produktów baranich.

 • 2020-01-15

  Spadek konsumpcji baraniny

  Owce i kozy

  W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono obniżkę podaży na 22 tys. t.

 • 2020-01-07

  Spadek spożycia baraniny

  Owce i kozy

  W krótkookresowej prognozie Komisji Europejskiej założono zmniejszenie się podaży na 22 tys. t. Jest to stosunkowo mało i w związku z tym obniżka spożycia może być nieznaczna.

 • 2020-01-03

  Wzrost uboju owiec

  Owce i kozy

  W okresie od stycznia do końca lipca 2019 r. uboje owiec w UE-28 były o 4% wyższe niż przed rokiem.

 • 2019-11-22

  Spadek importu baraniny

  Owce i kozy

  Z dotychczasowych danych wynika, że w czasie od stycznia do końca września 2019 r. do UE-28 zaimportowano z krajów trzecich 111,1 tys. t produktów baranich.

 • 2019-11-22

  Wzrost cen unijnej baraniny

  Owce i kozy

  Ceny detaliczne mięsa baraniego nie wykazywały korelacji z cenami żywca.

 • 2019-11-20

  Spadek cen unijnych owiec i jagniąt

  Owce i kozy

  W 2019 r. w Unii Europejskiej postępuje obniżka cen jagniąt i owiec ciężkich.

 • 2019-10-18

  Spadek cen owiec i jagniąt

  Owce i kozy

  Spadek importu, a więc w rezultacie podaży baraniny nie ma odzwierciedlenia w rosnących jej cenach, a wręcz przeciwnie ceny te od początku 2019 r. zmniejszają się.

 • 2019-10-22

  Minimalny wzrost unijnej produkcji baraniny

  Owce i kozy

  Z krótkookresowej oceny Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może wynieść 908 tys. t. Byłaby ona wówczas o 1% wyższa niż w 2018 r.

 • 2019-09-14

  Wzrost cen jagniąt

  Owce i kozy

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

 • 2019-05-15

  Spadek produkcji owczego mięsa

  Owce i kozy

  Zgodnie z krótkookresową prognozą Komisji Europejskiej w 2019 r. produkcja mięsa owczego może wynieść 855 tys. t, co oznacza jej spadek w odniesieniu do minionego roku o 1%.

 • 2019-05-15

  Spadek cen unijnych jagniąt

  Owce i kozy

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu o 2%.

 • 2019-04-18

  Handel polską baraniną

  Owce i kozy

  W 2018 r. polski wywóz żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a przywóz 1,031 tys. ton.