| Autor: mikolaj

GUS: W 2013 r. wzrosło pogłowie owiec w Polsce

Jak poinformowali eksperci Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2013 r. odnotowano wzrost w dystansie rocznym ogólnego pogłowia owiec do poziomu 223,1 tys. sztuk, tj. o 2,1%, w tym wzrost populacji maciorek owczych do stanu 142,4 tys. sztuk, tj. o 5,7 %.

GUS: W 2013 r. wzrosło pogłowie owiec w Polsce
Pogłowie owiec ogółem w grudniu 2013 r. zwiększyło się w stosunku do stanu w grudniu 2012 r. o 4,6 tys. sztuk (o 2,1%) do poziomu 223,1 tys. sztuk. Populacja maciorek owczych wzrosła w skali roku o 7,7 tys. sztuk (o 5,7%) do poziomu 142,4 tys. sztuk.

W porównaniu do stanu w czerwcu 2013 r. pogłowie owiec ogółem spadło o 26,4 tys. sztuk (o 10,6%), a stado maciorek wzrosło o 7,0 tys. sztuk, tj. o 5,1%.

W sektorze prywatnym pogłowie owiec, w porównaniu z grudniem 2012 r., wzrosło o 4,5 tys. sztuk (o 2,1%), a w stosunku do stanu w czerwcu 2013 r. spadło o 25,3 tys. sztuk (o 10,6%) do poziomu 212,6 tys. sztuk. W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia owiec zwiększył się w skali roku o 5,9 tys. sztuk (o 3,0%), a w stosunku do czerwca 2013 r. – spadł o 24,3 tys. sztuk (o 10,7%) do poziomu 204,2 tys. sztuk.

W sektorze publicznym stado owiec wzrosło w stosunku do grudnia 2012 r. o 0,1 tys. sztuk (o 1,1 %), a w porównaniu z czerwcem 2013 r. spadło 1,1 tys. sztuk (o 9,8 %) do stanu 10,5 tys. sztuk.

W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek (tj. samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy) wynosił 63,8% i zwiększył się w dystansie rocznym o 2,1 pkt proc.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!