| Autor: redakcja1

Pogłowie owiec

Pogłowie owiec w grudniu 2016 r. w całym rolnictwie wynosiło 244,2 tys. sztuk i było większe o 23,0 tys. sztuk - 10,4% od wielkości rejestrowanych w grudniu 2015 r.

Pogłowie owiec
Liczebność stada maciorek zwiększyła się w stosunku do stanu w grudniu 2015 r. o 1,4 tys. sztuk - 1,0% i wynosiła 141,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2016 r. pogłowie owiec ogółem wzrosło o 5,0 tys. sztuk - 2,1%, pomimo spadku pogłowia maciorek o 1,2 tys. sztuk - 0,9%.
 
W sektorze prywatnym pogłowie owiec było większe w porównaniu z grudniem 2015 r. o 22,8 tys. sztuk - 10,7%, a od czerwca 2016 r. wzrosło o 4,8 tys. sztuk - 2,1% do stanu 235,0 tys. sztuk. W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały w grudniu 94,3% całego krajowego pogłowia, liczebność owiec wzrosła w obrębie roku o 23,4 tys. sztuk - 11,3%, a w porównaniu z czerwcem 2016 r. – 5,8 tys. sztuk - 2,6% do poziomu 230,2 tys. sztuk.
 
W sektorze publicznym stado owiec w grudniu 2016 r. liczyło 9,2 tys. sztuk, w skali roku wzrosło o 0,2 tys. sztuk - 2,6%, a także w porównaniu ze stanem rejestrowanym w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 0,3 tys. sztuk - 3,0%.
 
W grudniu 2016 r. obsada owiec, na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,7 szt względem 1,5 szt w grudniu 2015 r., a obsada maciorek w trakcie roku nie zmieniła się i pozostała na tym samym poziomie 1,0 szt.
 
Według GUS, w przekroju terytorialnym wzrost pogłowia owiec w grudniu 2016 r. odnotowano w 11 województwach, przy czym największy w łódzkim o 30,5%, małopolskim o 24,7%, dolnośląskim o 20,0%, podkarpackim o 19,7%, śląskim o 16,0% lubelskim o 13,9% i świętokrzyskim o 13,9%. W 5 województwach odnotowano spadek pogłowia owiec największy w wielkopolskim o 22,8% i zachodniopomorskim o 20,6%.
 
W grudniu 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie - 32,1%, podlaskie - 8,1%, podkarpackie - 7,6% i wielkopolskie - 7,0%. Najmniejszy udział w krajowym pogłowiu owiec, miały województwa: opolskie - 0,9% oraz zachodniopomorskie i świętokrzyskie - 1,9%.


Tagi:
źródło: