| Autor: redakcja1

Prognozy dla sektora mięsa owczego w UE

Po kilku latach spadku produkcji oraz spożycia mięsa owczego w krajach Wspólnoty, w obecnej dekadzie można spodziewać się większej stabilizacji w tym sektorze – podaje FAMMU/FAPA.

Prognozy dla sektora mięsa owczego w UE

Produkcja mięsa owczego i koziego w UE

Zniżkowy trend zostanie wyhamowany głównie za sprawa poprawy rentowności produkcji. Jednakże większość krajów UE, będących czołowymi producentami tego gatunku mięsa we Wspólnocie, zdecydowało się na utrzymanie wsparcia hodowli owiec powiązanego z produkcją. W wyniku czego produkcja netto mięsa owczego i koziego w Unii w 2024 r. wzrośnie prawdopodobnie do poziomu 918 tys. ton wobec 908 tys. ton szacowanych w 2014 r.

Pogłowie owiec i kóz                                              

W minionej dekadzie pogłowie owiec i kóz w Unii stale malało. Dynamika tej zniżki zaczęła słabnąć od 2010 r., przy czym proces ten kształtował się zróżnicowanie w poszczególnych państwach Wspólnoty.
 
W latach 2010-2012 pogłowie owiec w Hiszpanii obniżyło się o ponad 2 mln sztuk, a we Francji o 0,5 mln sztuk. W tym samym okresie liczebność tych zwierząt w Irlandii, Grecji oraz w Rumunii wzrosła łącznie o 1,4 mln sztuk.

Import mięsa owczego i koziego

W bieżącej dekadzie import mięsa owczego i koziego do Unii Europejskiej nie przekroczy poziomu zapisanego w wolumenach taryfowych. Nowa Zelandia i Australia nie będą wypełniały w całości swoich kontyngentów w dostawach do Wspólnoty z uwagi na wzrastające możliwości zbytu na innych rynkach, w szczególności w Azji. Poza tym produkcja owiec w Nowej Zelandii jest coraz bardziej ograniczana konkurencją ze strony sektora mleczarskiego.

Eksport mięsa owczego i koziego

W omawianym czasie poziom wysyłki mięsa owczego i koziego z Unii pozostanie na stosunkowo niskim poziomie. Pomimo zwyżki wywozu zanotowanego w poprzednich latach, eksport mięsa oraz żywca utrzyma się do 2024 r. na poziomie 79 tys. ton.

Ceny baraniny

Ceny mięsa owczego będą kształtowalny się korzystnie, podążając za trendami notowanymi na innych rynkach. Pod koniec prognozowanego okresu mogą one przewyższać aktualny poziom o 10%. Utrzymywaniu się wysokich cen sprzyjać będzie stały popyt płynący na mięso z Azji, przede wszystkim z Chin oraz Bliskiego Wschodu, w tym głównie z Arabii Saudyjskiej.

Konsumpcja baraniny

Mięso owcze jest najmniej chętnie konsumowanym gatunkiem mięsa w krajach UE i stanowi jedynie 2,8% spożycia mięsa ogółem. Do 2024 r. poziom konsumpcji tego gatunku mięsa przypadającego na jednego mieszkańca w Unii pozostanie niemal niezmienne i to pomimo wzrostu cen, tym samym wynosząc w wadze produktu 1,8 kg/osobę.Tagi:
źródło: