| Autor: redakcja1

Prognozy dla unijnego rynku mięsa owczego i koziego

Według danych Komisja Europejska w ostatnim raporcie z marca 2015 r. (Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Winter 2015), w 2014 r. produkcja mięsa owczego i koziego w krajach UE zmalała o 1% do 934 tys. ton – podaje FAMMU/FAPA.

Prognozy dla unijnego rynku mięsa owczego i koziego

Produkcja mięsa owczego i koziego w UE

Spadek ten był minimalnie większy niż w poprzednim roku, kiedy to wyniósł 0,4%. Największe cięcia w produkcji zanotowano w Hiszpanii o 14 tys. ton oraz we Włoszech o 12 tys. ton. Zdaniem Komisji utrzymanie powiązania dopłat bezpośrednich z produkcją w niektórych krajach Wspólnoty powinno pomóc w kontynuacji zainteresowania producentów tym rodzajem działalności. Wpłynie ono również na zatrzymanie zwierząt w stadach oraz czasową redukcję liczby ubojów. Tym samym, zdaniem Komisji w 2015 r. możliwy jest jedynie 0,3% wzrost produkcji tego rodzaju mięsa we Wspólnocie. Ukryje on jednak dość zróżnicowaną sytuację na poszczególnych rynkach krajów UE.

Import mięsa owczego i koziego do UE

W 2014 r. kraje Unii zaimportowały 188 tys. ton mięsa owczego oraz koziego, a więc o 6,2% mniej niż rok wcześniej. Obniżenie przywozu związana była z mniejszym przywozem tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii, która ukierunkowała swoją sprzedaż do Chin. Tym samym dostawy nowozelandzkiego mięsa do Wspólnoty zmalały o 8%. Jednakże kraj ten jest największym dostawcą mięsa owczego do Wspólnoty i posiada 80% udział w imporcie do UE. Zniżka przywozu z Nowej Zelandii nie została również zrekompensowana zwiększonym przywozem mięsa owczego z Australii oraz Argentyny.

Jak wynika z prognoz Komisji w 2015 r. import mięsa owczego i koziego do Unii wzrośnie jedynie o 1%. W 2014 r. eksport mięsa owczego ze Wspólnoty zmniejszył się o 12%, wzrósł za to eksport żywca owczego o 7,7%. Zwyżka wywozu żywca wynikała zwiększonego zapotrzebowania płynącego głównie z rynku libijskiego. Według szacunków Komisja, w najbliższych dwóch latach eksport zarówno mięsa, jak i żywca będzie kształtował się na stabilnym poziomie.


Zdaniem Komisji, w 2015 r. konsumpcja ogółem tego gatunku mięsa w Unii wzrośnie o 0,4%, po czym w 2016 r. zwiększy się o kolejne 0,6%. Spożycie przypadające na jednego mieszkańca w wadze produktu będzie pozostawało na stałym poziomie 1,8 kg/osobę.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!