| Autor: redakcja1

UE: W 2015 r. produkcja mięsa owczego i koziego wzrosła o ponad 4% do 953 tys. ton

Według KE w ostatnim raporcie z marca 2016 r. (Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Winter 2016), w 2015 r. produkcja mięsa owczego i koziego w państwach UE, po latach spadków, wzrosła o 4,4% do 953 tys. ton - podaje FAMMU/FAPA.

UE: W 2015 r. produkcja mięsa owczego i koziego wzrosła o ponad 4% do 953 tys. ton

Produkcja mięsa owczego i koziego w UE

Największą zwyżkę produkcji zaobserwowano w Rumunii, a produkcja we Włoszech, borykających się z tzw. chorobą niebieskiego języka w 2014 r., powróciła do normalnego poziomu. Zdaniem Komisji, w 2016 r. możliwy jest jedynie 0,6% wzrost produkcji tego rodzaju mięsa we Wspólnocie. Ta minimalna zwyżka będzie odbiciem ograniczonych możliwości wywozowych oraz stabilnego poziomu konsumpcji na rynku wewnętrznym.
 
W 2017 r. zwiększenie się produkcji będzie raczej marginalne. Niemniej jednak, utrzymanie powiązania dopłat bezpośrednich z produkcją w wielu krajach Wspólnoty powinno pomagać w kontynuacji popytu producentów na ten rodzaj działalności.

Import mięsa owczego i koziego

W 2015 r. kraje Unii zaimportowały 202 tys. ton mięsa owczego oraz koziego, czyli o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Zwiększenie się wwozu wynikało z wyższego importu tego gatunku mięsa z Nowej Zelandii o 11% - 15 tys. ton. Zrekompensował on z nadwyżką spadek zakupu mięsa owczego do Unii z innych kierunków. Jak wynika z prognoz Komisji, w 2016 r. przywóz mięsa owczego i koziego do Unii prawdopodobnie wzrośnie o 2%, a w następnym roku o 1%.

Eksport mięsa owczego i koziego

W 2015 r. eksport mięsa owczego ze Wspólnoty zmalał aż o 37%. Zniżka ta wynikała ze sporej redukcji dostaw do krajów arabskich oraz o 80% mniejszej sprzedaży do Hongkongu mającego 50% udziału w całym eksporcie z Unii, z powodu bardziej konkurencyjnych dostawców z Australii. W 2016 r. kraje Wspólnoty w dalszym ciągu będą miały problemy ze zwiększeniem eksportu do Hongkongu. Tym niemniej Komisja szacuje, że w br. wysyłka tego gatunku mięsa wzrośnie o 2%, gdyż perspektywy sprzedaży do innych rynków zbytu nadal wyglądają korzystnie.
Konsumpcja mięsa owczego i koziego
Według Komisji, w 2015 r. konsumpcja ogółem tego gatunku mięsa w Unii zwiększyła się o 6,2% do 1 mln 97 tys. ton. W 2016 r. oraz w 2017 r. zwyżka będzie dużo niższa, bo wyniesie odpowiednio 0,8% oraz 0,3%. Spożycie w wadze produktu przypadające na jednego mieszkańca będzie pozostawało na stałym poziomie 1,9 kg/osobę zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r.


Tagi:
źródło: