| Autor: redakcja1

Trwa spadek cen jagniąt i owiec ciężkich w UE

Zapoczątkowany w listopadzie 2015 r. spadek cen jagniąt i owiec ciężkich w Unii Europejskiej dalej trwa. W styczniu cena jagniąt wyniosła w UE-28 604 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 575 EUR/100 kg - relacjonuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ.

Trwa spadek cen jagniąt i owiec ciężkich w UE

Ceny owiec

Ceny te były mniejsze niż rok wcześniej odpowiednio o 8% i 9%. W związku z Wielkanocą, marcowa cena jagniąt sezonowo wzrosła do 585 EUR/100 kg wagi poubojowej i w odniesieniu do marca 2015 r. była niższa o 6%.
 
Obniżka cen owiec ciężkich była w tym czasie nieco mniejsza. W styczniu ich cena wyniosła 505 EUR/100 kg, w lutym 520 EUR/100 kg, a w marcu 532 EUR/100 kg wagi poubojowej. Względem analogicznych miesięcy poprzedniego roku ceny te były mniejsze odpowiednio o 5%, 4% i 7%. Wyższa stopa spadku tej ceny w marcu wynikała z pogłębienia spadków cen owiec ciężkich w Wielkiej Brytanii.

Według Danuty Zawadzkiej cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w styczniu 382 EUR/100 kg wagi poubojowej, w lutym 346 EUR/100 kg, a w marcu 380 EUR/100 kg. W odróżnieniu od rozwoju cen owiec w UE-28, styczniowa cena polskich owiec była większa niż w styczniu 2015 r. o prawie 3%. W lutym i w marcu była natomiast mniejsza niż rok wcześniej odpowiednio 3% i 5%, a więc jej zniżka była nieco mniejsza niż ceny unijnej.
 
Te same ceny wyrażone w złotych wyniosły w styczniu 16,77 zł/kg wagi poubojowej, w lutym 15,22 zł/kg, a w marcu 16,30 zł/kg. Oznacza to, że w przeliczeniu na wagę żywą wyniosły one odpowiednio 7,88 zł/kg, 7,16 zł/kg i 7,66 zł/kg. W porównaniu z cenami sprzed roku cena w styczniu była o 6% wyższa, w lutym o 2% niższa, a w marcu znowu o 3% większa. Różnice odnośnie stopy i kierunku zmian w porównaniu z cenami wyrażonymi w euro, wynikały z deprecjacji złotego wobec euro.Tagi:
źródło: