owca i strony powiązane

 • 2020-03-24

  Dramiński to nie tylko wilgotnościomierze do pomiaru wilgotności zbóż

  Gospodarstwo rolne

  Firma Dramiński przyjechała do Łodzi z urządzeniami przeznaczonymi zarówno dla hodowców jak i rolników zajmujących się uprawą wszelkiego rodzaju roślin. Wśród prezentowanych urządzeń nie zabrakło cenionych przez użytkowników, wysokiej klasy wilgotnościomierzy do pomiaru wilgotności zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz roślin oleistych.

 • 2019-02-14

  Ubój zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

  Przepisy i regulacje

  Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej...

 • 2018-11-14

  Większe pogłowie owiec

  Owce i kozy

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS w czerwcu 2018 r. ogólne pogłowie owiec liczyło 279,5 tys. szt., w tym maciorek owczych 167,4 tys. szt.

 • 2018-10-19

  Niskie ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

 • 2018-10-24

  Spadek cen unijnych jagniąt

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich wzrastały.

 • 2018-07-03

  Ceny polskich jagniąt

  Owce i kozy

  W 2018 r. ceny jagniąt oscylują wokół cen zeszłorocznych.

 • 2018-06-05

  Owce podrożały

  Owce i kozy

  W I kwartale 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 531,03 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu większa o 10,4%.

 • 2018-05-10

  Ceny polskich jagniąt

  Owce i kozy

  W styczniu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 542,6 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 516,2 EUR. W odniesieniu do cen z porównywalnych miesięcy 2017 r. ceny te były mniejsze odpowiednio o 6,2% i 6,8%.

 • 2018-05-09

  Wyższe pogłowie owiec

  Owce i kozy

  Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

 • 2018-04-09

  Ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2018-01-30

  Wzrost produkcji mięsa owczego

  Owce i kozy

  Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść 917 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Import może natomiast wzrosnąć o 10% ze 179 tys. ton do 197 tys. ton.

 • 2017-12-29

  Zwierzęta gospodarskie – czy je znamy?

  Artykuły|Porady|Analizy

  Czy zastanawialiśmy się kiedyś, skąd wzięły się krowy, świnie i konie w naszych gospodarstwach? Kim są przodkowie zwierząt, które nas karmią i budują nasze majątki?

 • 2017-12-23

  Pogłowie owiec

  Owce i kozy

  W czerwcu 2017 r. pogłowie owiec liczyło 261,2 tys. sztuk i było o 10,4% większe niż rok wcześniej.

 • 2017-10-19

  W UE trwa spadkowa tendencja cen jagniąt

  Owce i kozy

  W I półroczu 2017 r. cena jagniąt wyniosła 558 EUR/100 kg i była mniejsza niż rok wcześniej o 2%.

 • 2017-07-27

  Spadek cen jagniąt

  Owce i kozy

  W I kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 527 EUR, a w II kwartale 521 EUR/100 kg wagi poubojowej. W ujęciu roku ceny te zmniejszyły się odpowiednio o 10 i 5%.