| Autor: redakcja1

Wzrost cen unijnej baraniny

Ceny detaliczne mięsa baraniego nie wykazywały korelacji z cenami żywca.

Wzrost cen unijnej baraniny
We wrześniu 2019 r. ceny detaliczne baraniny w UE-28 były o 1,7% większe niż rok wcześniej. Wyższy od średniej wzrost cen w UE-28, nastąpił w Niemczech o 3,8%, Chorwacji o 9,1%, Cyprze o 2,8%, Holandii o 13%, Rumunii o 8,6%, Polsce, Francji i Portugalii - o 2%. Spadek cen miał miejsce tylko w Irlandii o 7,9%.
 
Zwiększenie się cen detalicznych jest efektem obniżki podaży baraniny. Z krótkookresowej oceny Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może wynieść 908 tys. t. Byłaby ona wówczas o 1% wyższa niż w 2018 r.
 
Import mięsa baraniego do UE-28 szacuje się na 146 tys. t, co oznacza jego zmniejszenie w odniesieniu do 2018 r. o 16,1%. W efekcie czego podaż baraniny byłaby niższa niż rok wcześniej o 19 tys. t, a po uwzględnieniu zwyżki eksportu o 22 tys. t.


Tagi:
źródło: