| Autor: redakcja1

Import mięsa owczego i koziego do UE wzrósł o 6%

W I kwartale 2016 r. import mięsa owczego i koziego razem z żywcem do państw Unii Europejskiej wzrósł o 6,3% do 67,8 tys. ton.

Import mięsa owczego i koziego do UE wzrósł o 6%

Import mięsa owczego i koziego


Jak podaje FAMMU/FAPA tradycyjnie największy udział w handlu tym towarem ze Wspólnotą miała Nowa Zelandia z 60,9 tys. ton i 89,7% udziałem w handlu. Zakup tych towarów z Nowej Zelandii zwiększył się w odniesieniu do porównywalnego okresu 2015 r. o 9,2%.

Większe ilości mięsa owczego i koziego przywożono również z Australii - 4,3 tys. ton, co oznacza spadek o 22%, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii - wzrost o 12,7% do 1,1 tys. ton, Urugwaju – mniej o 33,4% do 583 ton, Islandii ponad trzykrotny wzrost do 563 ton, Argentyny - zniżka o 11,6% do 157 ton oraz Chile spadek o 41,5% do 142 tony.


Tagi:
źródło: