| Autor: mikolaj

Posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw (25.02.2014)

25 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw. Z uwagi na trwające na poziomie Sejmu RP prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych implementującej do prawodawstwa krajowego przepisy Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w trakcie spotkania organizacje członkowskie poświęciły szczególną uwagę kwestii przygotowania krajowego łańcucha wytwórczego biopaliw do obowiązku certyfikacji w ramach kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

Posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw (25.02.2014)
- O ile z perspektywy samych przedsiębiorstw wytwórczych biokomponentów nie spodziewamy się większych trudności, jako że większość już od dłuższego czasu posiada certyfikaty zrównoważenia bądź kończy proces ich pozyskania, o tyle szczególną uwagę należy poświęcić pierwszym jednostkom zbierającym, czyli podmiotom skupującym surowce rolne, a także grupom producentów rolnych, które również będą musiały posiadać certyfikaty KZR. Wejście w system czeka także tłocznie oleju i gorzelnie rolnicze dostarczające swoje produkty do wytwórców – powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.
 
- Producenci rzepaku mają świadomość nowych obowiązków, część grup producentów, których członkami są rolnicy skupieni w Krajowym Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych posiada już certyfikaty zrównoważenia, staramy się pomóc kolejnym zainteresowanym współpracując z jednostkami certyfikującymi działającymi na polskim rynku w oparciu o uznane przez Komisję Europejską dobrowolne systemy certyfikacji – stwierdził Juliusz Młodecki, Wiceprezes KZPRiRB.
 
- Jako organizacja branżowa na bieżąco informujemy gorzelników o konieczności certyfikacji w przypadku chęci dalszego dostarczania produkowanego destylatu na cele biopaliwowe, niemniej jednak mamy świadomość sporego sceptycyzmu branży wobec kolejnego po REACH czy HAACP obowiązku, w szczególności teraz, kiedy krajowy rynek spirytusu przeżywa poważny kryzys – powiedział Włodzimierz Warchalewski, Prezes Związku Gorzelni Polskich.

Tradycyjnie już w trakcie spotkania nie zabrakło tematu wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej z 2012 roku w sprawie zmian w dyrektywach biopaliwowych UE. Posiedzenie było okazją do omówienia postępu prac nad tą inicjatywą legislacyjną na forum UE od ostatniego posiedzenia Koalicji.

- Jako Koalicja z pełną satysfakcją możemy ocenić fakt, że propozycja Prezydencji Litewskiej wypracowana na podstawie wniosku KE nowego kształtu prawodawstwa unijnego w zakresie biopaliw nie znalazła uznania w oczach Rady UE, czego wyraz mieliśmy w wyniku głosowania w tej sprawie 12 grudnia 2013 roku. Mamy jednak pełną świadomość, że to nie koniec tej debaty, dlatego cały czas analizujemy potencjalne rozwiązania w tym zakresie i monitorujemy dalszy rozwój sytuacji – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!