| Autor: redakcja1

Wykorzystanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. Sytuacja na unijnym rynku pasz

W lipcu 2010 roku opracowano „Mapę Drogową BSE II” odnoszącą się gąbczastej encefalopatii na lata 2010-15 w której przewidziano w obrębie 5 lat zawieszenie zakazu skarmiania mączkami mięsno-kostnymi nie przeżuwaczy, tj. trzoda chlewna, drób oraz ryby, pod warunkiem utrzymania zakazu skarmiania w obrębie jednego gatunku - podaje Andrzej Kalicki z FAMMU/FAPA.

Wykorzystanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. Sytuacja na unijnym rynku pasz
Mapę Drogową II wyklucza nadal zakaz karmienia produktami pochodzącymi od tego gatunku np. skarmienie świń mączką mięsno-kostną z trzody chlewnej, a dopuszcza tzw. skarmianie krzyżowe. Zakaz skarmiania mączkami mięsno-kostnymi wprowadzono w UE od stycznia 2001 roku, przy czym złagodzono obostrzenia pod koniec 2008 r. przez legalizację używania mączki rybnej tylko w niektórych przypadkach. Drugim polem działania będą możliwe zmiany dotyczące nadzoru nad BSE w tym program testowania.
 
W maju 2013 roku w Brukseli szef agendy Komisji DG Sanco - Van Dyck oświadczył, że zawieszenie zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych może poprawić konkurencyjność europejskich producentów drobiu i zwiększyć podaż. Zaznaczył, że reintrodukcja PAP będzie oparta na solidnych naukowych podstawach z zachowaniem wysokich standardów ochrony zdrowia konsumenta i zwierząt. Niemniej jednak decyzja będzie zależna od dostępności testów w celu zapobiegania wewnątrz gatunkowemu skarmianiu i tym samym kanibalizmowi. Krzyżowa reintrodukcja PAP nie jest pewna z uwagi na opozycję niektórych państw Unii w tym Francji. W 2014, 2015 i pierwszej połowie 2016 roku kwestia nie posunęła się naprzód.
 
Komisja Europejska oświadczyła w maju 2016 roku, że w najbliższym czasie nie zaproponuje przywrócenia stosowania mączek mięsno-kostnych w paszach dla zwierząt. Zdaniem Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Andriukaitis Komisja w dalszym ciągu oczekuje na wyniki badań prowadzonych przez laboratorium referencyjne odnoszących się do weryfikacji metod kontroli w celu identyfikacji mączek mięsno-kostnych pochodzących od nieprzeżuwaczy w paszach dla zwierząt.
 
- Ostateczne wyniki badań spodziewane są w drugiej połowie 2016 roku, chociaż nie planuje się wcześniej rozpoczęcia rozmów z państwami członkowskimi w celu uzgodnienia zmian w przepisach dotyczących dodawania mączek mięsno-kostnych do pasz dla drobiu i trzody chlewnej. Zmiany prawne pozwoliłyby na przywrócenie ich do używania w mieszankach paszowych, co przyczyniłoby się do większej niezależności UE od importu śruty sojowej - wskazuje Andrzej Kalicki.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: