| Autor: redakcja11

Zmiana ustawy o paszach. Zakaz wytwarzania, wprowadzania i stosowania pasz GMO przesunięty o 4 lata

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zmiana ustawy o paszach. Zakaz wytwarzania, wprowadzania i stosowania pasz GMO przesunięty o 4 lata

Pasze GMO

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Przy wejściu ustawy w życie od 1 stycznia 2017 r. oznacza to przesunięcie tego zakazu o 4 lata.
 

W ocenie rządu, rozwiązanie to zapobiegnie niedoborom białka paszowego, w którego uzupełnianiu istotną rolę odgrywają importowane śruty roślin oleistych (GMO). Pozwoli to utrzymać konkurencyjność sektora paszowego w Polsce w stosunku do podmiotów działających na rynku Unii Europejskiej, bo cena pasz w naszym kraju nie wrośnie. W rezultacie zostanie utrzymana konkurencyjność produkcji zwierzęcej (mięsa drobiowego i wieprzowego) oraz jaj i brojlerów.Tagi:
źródło: