| Autor: redakcja1

W 2015 r. sprzedano 9,4 mln ton pasz za 12,5 mld zł

Sprzedaż pasz przemysłowych używanych w żywieniu zwierząt gospodarskich w 2015 roku wyniosła łącznie 9 394 tys. t i była wyższa niż w 2014 r. o 3,8%.

W 2015 r. sprzedano 9,4 mln ton pasz za 12,5 mld zł

Sprzedaż pasz przemysłowych

Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, najwięcek pasz zakupili producenci drobiu - 6 085,3 tys. t, a więc o 7,7% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż pasz dla trzody chlewnej – 1 890 tys. t i pozostałych zwierząt gospodarskich – 295 tys. t była też wyższa niż w 2014 r. odpowiednio o 1,5% i 3,5%. Natomiast sprzedaż premiksów dla zwierząt gospodarskich zwiększyła się o 1,2% i wynosiła 244 tys. t.

Zmalała z kolei się sprzedaż pasz dla bydła do 879 tys. t.
 
W strukturze sprzedaży pasz w sumie w 2015 roku największy odsetek – 64,8% stanowiły pasze dla drobiu. Udział pasz dla trzody chlewnej wynosił 20,1%, pasz dla bydła – 9,3% oraz pasz dla pozostałych zwierząt – 3,1%.

Pomimo zwyżki kontyngentu sprzedanych pasz, wartość pasz łącznie przy obniżce cen o 2,8% kształtowała się na poziomie zbliżonym do notowanego w 2014 r. i wyniosła 12 545 mln zł.


Tagi:
źródło: