| Autor: redakcja1

Sytuacja na rynku pasz tematem obrad Copa-Cogeca

W dniu 20 maja 2014 w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze”.

Sytuacja na rynku pasz tematem obrad Copa-Cogeca
Najważniejszymi tematami omawianymi w trakcie posiedzenia były: sytuacja rynkowa, modernizacja zasad dotyczących dodawania produktów leczniczych posiadających zezwolenia do pasz, ich sprzedaży i stosowania, najnowsze informacje na temat dyskusji odnośnie marnotrawienia żywności, najnowsze informacje nt. oceny funkcjonowania rozporządzenia (UE) nr 178/2002, kodeks dobrych praktyk etykietowania w odniesieniu do mieszanek paszowych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności Copa-Cogeca/FEFAC.
 
Następnym tematem przedstawionym podczas posiedzenia była kwestia pasz leczniczych. Uczestnicy zebrania udzieli kolejno informacji na temat produkcji krajowej lub indywidualnej tego typu pasz. W krajach członkowskich ich produkcja w dużym stopniu zmalała lub praktycznie zanikła. W Polsce produkcja pasz przez gospodarza jest możliwa, choć należy spełnić wiele warunków i uzyskać urzędowe pozwolenie. Stosowanie paszy leczniczej odbywa się każdorazowo także pod okiem lekarza weterynarii.
 
W kwestii marnotrawienia żywności Pan Javier Valle koordynujący pracę grupy roboczej „pasze” przedstawił prezentację. DG Sanco zajmuje się tą sprawą starając się stworzyć definicję żywności straconej w celu przekazania definicji na tyle jasnej aby mogła być przekazana innym administracjom w celu rozwoju polityk i projektów w tym temacie. W każdym kraju członkowskim podjęto inicjatywy aby uwrażliwić społeczeństwo na kwestie marnotrawienia żywności jednak rozwiązania technologiczne są jeszcze skomplikowane i na obecnym etapie zbyt kosztowne.
 
Następnie Pan Javier Valle przedstawił projekt Komisji Europejskiej dotyczący standardowej procedury operacyjnej systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Celem tego projektu jest wypracowanie systemu wczesnego ostrzegania na podstawie istniejących ram prawnych i doświadczeń już zdobytych na przestrzeni lat przez członków sieci biorąc przede wszystkim pod uwagę następujące główne elementy:
  • rodzaje powiadomień
  • obowiązki członków sieci
  • wymagania dotyczące przekazywania różnych rodzajów powiadomień
  • punkty kontaktowe Komisji w wypadku szczególnych zadań
  • wycofanie i zmiana zgłoszenia
  • wymiana informacji z krajami trzecimi
Ostatnim punktem omawianym podczas posiedzenia była kwestia kodeksu dobrych praktyk etykietowania w odniesieniu do mieszanek paszowych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności Copa-Cogeca/FEFAC. Sekretariat Copa-Cogeca i FEFAC przygotowali pismo do sekcji żywienia zwierząt z SCoFCAH. List ten obejmuje zmiany techniczne związane z etykietowaniem a mający na celu poprawienie Kodeksu dobrych praktyk tak aby spełniał on oczekiwania zarówno organów jak i podmiotów gospodarczych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!