| Autor: redakcja6

Wysłodki buraczane to dobry materiał na paszę

Wysłodki buraczane powstają w procesie ekstrakcji cukru z korzeni buraka cukrowego. Zgodnie z prawem paszowym (Rozporządzenie WE Nr. 183/2005) wysłodki buraczane są materiałem paszowym i są stosowane w żywieniu zwierząt jako niezależny komponent lub w mieszankach paszowych jako ich składnik. Są paszą węglowodanową o umiarkowanej zawartości białka i składników mineralnych. Bardzo dobrze są przyswajane przez przeżuwacze (bydło mleczne, bydło opasowe, owce, kozy) i nieprzeżuwacze (konie, trzoda chlewna).

Wysłodki buraczane to dobry materiał na paszę
Dostarczony do cukrowni surowiec (buraki cukrowe), po oczyszczeniu zostaje pocięty na wąskie paski. Krajanka poddawana jest procesowi ekstrakcji w wyniku której następuje oddzielenie soku buraczanego z krajanki, a dodatkowym produktem są wysłodki mokre (świeże) o zawartości ok. 9 - 12% s.m. (90 – 120 g SM/kg).
 
Według Krajowej Spółki Cukrowej, wysłodki mokre są poddawane procesowi prasowania, który zwiększa w nich zawartość suchej masy do ok. 20 – 25% (200 – 250 g SM/kg). Jednym ze sposobów konserwowania wysłodków jest zakiszanie. Kiszenie jest obecnie najpopularniejszą metodą konserwacji pasz stosowaną dla biomasy mokrej. Proces kiszenia polega na fermentacji mlekowej prowadzonej przy udziale bakterii mlekowych. W wyniku reakcji biochemicznych zachodzących w zakiszanej masie, cukry proste zawarte w komórkach roślinnych rozkładają się na kwas mlekowy.
 
Wysłodki prasowane można zakiszać na różne sposoby:
  1. Zakiszanie w rękawach foliowych - polega na sprasowaniu, wtłoczeniu i ubiciu wysłodków w specjalnym rękawie foliowym za pomocą prasy.
  2. Zakiszanie wysłodków w pryzmach i silosach przejazdowych – jest to najstarsza metoda, którą bardzo często stosują rolnicy. Przywiezione z cukrowni wysłodki należy złożyć w silosie lub w pryzmie, dokładnie ubić (ma to na celu usunięcie powietrza i stworzenie warunków beztlenowych) oraz okryć folią.
  3. Zakiszanie wysłodków w balotach – jest to najnowsza metoda konserwacji do której wykorzystuje się specjalną prasę. Maszyna ta ubija, formuje i owija wysłodki specjalną siatką zabezpieczającą i folią chroniącą przed dostępem powietrza. Baloty z wysłodkami ważą ok. 1200 kg i są przede wszystkim odpowiednie dla gospodarstw z małym pogłowiem zwierząt (są łatwe w obsłudze i w składowaniu).
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: