Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Od roku 2015 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odchodzi od bezpośredniego prowadzenia certyfikacji oraz wydawania certyfikatów Integrowanej Produkcji roślin dla producentów rolnych.

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Podstawową formą sprawowania przez PIORiN nadzoru nad systemem Integrowanej Produkcji roślin będzie upoważnianie i kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie certyfikacji IP.

 

Producenci rolni, którzy w roku 2015 będą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić podmiotowi certyfikującemu upoważnionemu w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin

Lp. Nazwa upoważnionego podmiotu Adres i siedziba podmiotu
Udzielający upoważnienia
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
1 „PNG” Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
2 QA Solutions Sp. z o.o.
ul. Borkowska 9/6
30-438 Kraków
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
3 COBICO Sp. z o.o.
Przebieczany 529
32-020 Wieliczka
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
4 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6 lok. 207,
03-216 Warszawa
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
5 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w WarszawieTagi:
źródło: