| Autor: redakcja1

Kwota wolna od podatku w handlu detalicznym

Obecnie w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników proponuje się zwolnienie rolnika z podatku ze sprzedaży wytworzonej przez niego żywności do kwoty 20 000 zł. Zdaniem KRIR podana kwota jest rażąco niska i powinna być podwyższona do 40 000 zł rocznego przychodu.

Kwota wolna od podatku w handlu detalicznym
W odpowiedzi na wniosek złożony przez KRIR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje:
 
"(...) zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (poz. 1961) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 dodany został nowy pkt 71 a mający na celu zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu - w ilościach, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego i jednocześnie do wysokości 20.000 zł rocznie. Powyższa kwota została ustalona w ramach uzgodnień międzyresortowych.
 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z liczby 545 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i których przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 66% tj. 358 tys. podatników wykazało w zeznaniach podatkowych za 2014 r. przychód nieprzekraczający 40 tys. zł. Podatnicy ci są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego.
 
Ponadto producent rolny po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 20 000 zł może wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 20 000 zł na podstawie 2% stawki podatku zryczałtowanego. Opodatkowanie na podstawie 2% stawki podatku zryczałtowanego producent rolny będzie mógł wybrać również w przypadku, gdy jego sprzedaż przekroczy limity, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 
Jednocześnie informuję, że ustalenie ww. zwolnienia na poziomie 20 tys. zł jest spójne z przepisami dotyczącymi zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którymi zwolnieniem tym objęci są m.in. podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.
 
Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że uzyskiwane przez producentów rolnych przychody ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu stanowią dodatkowe źródło dochodów."


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!