| Autor: mikolaj

Znamy podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

Znamy podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok

Cena skupu żyta

Jak wynika z informacji podanych przez Prezea Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Podatek rolny

Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku zmianie uległa metoda obliczania podstawy podatku. Do tego czasu średnią cenę skupu żyta obliczało się na podstawie danych z pierwszych 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Dzięki wydłużeniu tego okresu do 11 kwartałów wysokość podatku rolnego jest w mniejszym stopniu zależna od wahań rynkowych i bardziej przewidywalna dla rolników. Na zmianach skorzystały też gminy, którym łatwiej jest planować przychody z tytułu tego podatku.
 
W 2014 cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 69,28 zł za 1 dt. W 2015 roku rolnicy zapłacą zatem o ponad 12% mniej.


Tagi:
źródło: