| Autor: redakcja1

COVID-19 - co z zatrudnieniem w rolnictwie?

Epidemia Covid-19 w zaledwie miesiąc diametralnie zmieniła sposób życia nas wszystkich. Wirus rozprzestrzenił się na całym kontynencie, wpływając na społeczeństwo w wieloraki sposób. Przede wszystkim jednak stanowi on zagrożenie dla zdrowia publicznego naszych obywateli.

COVID-19 - co z zatrudnieniem w rolnictwie?
To właśnie dlatego musimy działać szybko. Żadne działania jednak nie mogą być podejmowane kosztem utraty wiarygodności czy stanowić zagrożenie dla niezbędnego przepływu prac w kluczowych sektorach takich jak rolnictwo.
 
Rolnictwo w tym kontekście wciąż jest stabilnym filarem w walce z zagrożeniami wynikającymi z epidemii. Rolnicy niestrudzenie pracują, by utrzymać ciągłość dostaw żywności w Unii Europejskiej. GEOPA-COPA czyli grupa pracodawców zawodowych organizacji rolniczych Unii Europejskiej zaangażowała się w działania na rzecz umacniania pozycji obecnych i przyszłych rolników w całej Europie. Dlatego koniecznie trzeba wprowadzić środki mające na celu zapewnienie i zagwarantowanie dostępności siły roboczej. Rolnictwu jest ona absolutnie niezbędna.
 
Dlatego w obliczu obecnego kryzysu GEOPA-COPA apeluje o przyjęcie solidnego podejścia politycznego w zakresie zatrudnienia, by odpowiedzieć na następujące wyzwania:
  • Po pierwsze powodem do obaw jest deficyt siły roboczej. Dotyczy on głównie pracowników sezonowych wewnątrz UE, ale również pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, które są potrzebne do zapewniania funkcjonowania sektora rolnictwa bez zakłóceń, a czasem nawet ułatwiania transportu maszyn między granicami państw. Jednakże restrykcje w zakresie przemieszczania się nie powinny obejmować pracowników przygranicznych czy kierowców ciężarówek z załadunkiem, którzy odgrywają kluczowa rolę w łańcuchu dostaw żywności na rynek jednolity. Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o skoordynowanych środkach, około 585 tys. pracowników sektora wewnątrz Unii Europejskiej może mieć problem z prawidłowym wykonywaniem swoich zadań. Ponadto w podsektorach takich jak hodowla zwierząt gospodarskich sytuacja jest krytyczna. W związku z tym GEOPA-COPA apeluje o stworzenie planu awaryjnego na wypadek gdyby kwarantanna miała utrudnić produkcję hodowlaną.
GEOPA-COPA z zadowoleniem przyjmuje wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie środków zarządzania granicami. Zachęca również do ich pełnego wdrażania szczególnie w przypadku podstawowych i nietrwałych produktów spożywczych oraz sprzętu medycznego do pracy.
  • Po drugie największe znaczenie ma wsparcie finansowe. Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, z której 37 mld euro ma zostać przeznaczone na systemy opieki zdrowotnej, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracowników i wrażliwe sektory gospodarki, powinna dostarczyć więc funduszy, by zaspokoić krótkoterminową potrzebę zatrudniania pracowników w sektorze rolnym. Powinniśmy również wykorzystać nadarzające się możliwości i stworzyć perspektywy zawodowe tym, którzy tymczasowo stracą swoje obecne zatrudnienie. GEOPA-COPA apeluje, by pracodawcom dano możliwość korzystania z rządowych składek na ubezpieczenie społeczne, dzięki czemu mogliby zatrudniać nowych pracowników, jeżeli regularni pracownicy nie będą dostępni. Powinni mieć również możliwość zapraszania wolontariuszy i osób do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Należy ponadto zachęcać studentów do pomocy sektorowi w tym krytycznym okresie. Dzieje się tak już w Niemczech i we Francji. Rolnicy powinni móc działać według uproszczonych zasad, a także korzystać z wyłączeń, by ułatwić im dostęp do siły roboczej.
W związku z tym Rada musi działać szybko w koordynacji z Parlamentem Europejskim, który rozpoczął pilną procedurę przyjęcia środków w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa.
 
GEOPA-COPA nawołuje zatem instytucje europejskie i państwa członkowskie do monitorowania potencjalnych braków siły roboczej, w tym pracowników sezonowych oraz maszyn, by w razie potrzeby przyjąć elastyczne podejście i wdrożyć prawo socjalne.


Tagi:
źródło: