Fundusz Innowacji i Rozwoju

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce.

Fundusz Innowacji i Rozwoju
Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.
 
Fundusz ma być krajowym narzędziem finansowym, wspierającym i stymulującym ciągły rozwój i doskonalenie polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też stymulować i wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki, a rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym.
 
Celem Funduszu ma być aktywne wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie oraz obszarów wiejskich, w tym w szczególności obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, poprzez finansowanie działań innowacyjnych i projektów rozwojowych, wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i strategii sektorowych.
Beneficjentami projektów finansowanych ze środków Funduszu będą:
  • przedsiębiorcy i rolnicy,
  • jednostki naukowe i badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje branżowe,
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej.
Źródłem finansowania Funduszu będzie udział w przychodach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.


Tagi:
źródło: