GIS ws. bezpieczeństwa mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego

W związku z procederem nielegalnego uboju bydła w jednej z ubojni w województwie mazowieckim oraz obawami konsumentów o bezpieczeństwo mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego – w dniach 01-08 lutego 2019r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły akcję kontrolną.

GIS ws. bezpieczeństwa mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego
Pobrano próbki na etapie obrotu handlowego  i wykonano badania:
  • świeżego mięsa wołowego w opakowaniach jednostkowych w kierunku oznaczania obecności bakterii Salmonella produkcji krajowej
  • produktów z mięsa wołowego przeznaczonych do spożycia na surowo (carpacio, tatar) w kierunku obecności bakterii Salmonella i Listeria monocytogenes, produkcji krajowej.
Łącznie pobrano do analiz 405 próbek ww. produktów, żadna z próbek nie została zdyskwalifikowana.
 
Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej są aktualnie kontynuowane. Do końca marca br. pobrane i zbadane zostaną kolejne  ponadplanowe próbki produktów z mięsa wołowego ( dostępnych na etapie obrotu handlowego).


Tagi:
źródło: