| Autor: redakcja6

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry?

Według Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2013 roku, na terenie Polski żyje blisko 86 tys. bobrów. A każdy z nich może powodować spore szkody nie tylko w obrębie upraw rolniczych i gospodarstw, sadów, ogrodów działkowych, ale też wpływać na stan środowiska naturalnego i przyrody.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry?

Straty w uprawach rolniczych są znaczące - niekiedy całkowicie pozbawiają rolników czy sadowników dochodu z ich pracy. Odtworzenie sadu zajmuje kilka, niekiedy kilkanaście lat. Poszkodowane często są również gospodarstwa rybackie. Bobry drążąc kanały w wałach doprowadzają do wypłynięcia wody ze stawów, a nawet do przerwania wałów. Liczebność ich jest tak duża, że zdarzają się przypadki podchodzenia do gospodarstw i pożywiania się ziemniakami, marchwią czy burakami przechowanymi w kopcach.

Zjawiskiem powszechnie obserwowanym, oprócz szkód w uprawach rolniczych oraz sadowniczych jest niszczenie przez bobry starodrzewu, który jest szczególnie cenny przyrodniczo i jest niemożliwy lub bardzo trudny do odtworzenia. Rozmiar tych zniszczeń osiągnął już poziom naruszający równowagę środowiska. Liczebność populacji bobra wzrosła do takiej skali, iż mimo tego, że zwierzęta te są prawnie chronione, należałoby zredukować populację osobników do liczby nie zagrażającej prawidłowemu funkcjonowaniu naturalnego ekosystemu. Jak podają źródła naukowe, dorosły osobnik w ciągu roku może ściąć nawet 200 dużych drzew. Przemnażając to przez ilość bobrów powstaje pokaźna liczba zniszczonych bezpowrotnie, bardzo często szczególnie cennych przyrodniczo okazów. Zważywszy, że w 60-letnim lesie na 1 ha przypada ok. 1500 drzew, a w 100-letnim ok. 400 drzew na 1 ha, szkody te są bardzo dotkliwe dla naturalnego środowiska. Uwzględniając długowieczność tego ssaka - żyje do 30 lat, zdarzają się też okazy starsze, w ciągu całego swojego życia zwierzęta te mogą wykarczować znaczne leśne obszary. W wielu miejscach bobry zniszczyły znaczną część drzewostanu oraz zakrzaczeń występujących na brzegach rzek i rowów. Zniszczeniu ulegają często wartościowe duże drzewostany, które pełnią funkcje nie tylko przyrodnicze ale też stanowią istotne elementy umocnień brzegów i skarp chroniąc je przed erozją wodną.
 

Jak podkreśla Marta Ceglarek z Wielkopolskiej Izby Rolniczej istotnym skutkiem szkód wyrządzanych przez bobry jest kwestia zachwianych stosunków wodno-powietrznych w glebie, co prowadzi do rozwoju niekorzystnej mikroflory oraz zakwaszenia gleby (warunki beztlenowe). Taka sytuacja jest niekorzystna dla upraw roślin rolniczych, a także innych roślin czy sadów. Przy długotrwałym utrzymywaniu się podtopień dochodzi do tzw. uduszenia roślin z uwagi na brak powietrza w glebie (nie dotyczy roślin przystosowanych).

Należy zwrócić również szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy rolników na łąkach i polach, gdzie występują bobry. Kanały i jamy zrobione przez te zwierzęta stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób pracujących na tych obszarach. W przypadku, gdy osoba wykonująca zabiegi agrotechniczne np. na łące nie zauważy podkopów wydrążonych przez bobry, a maszyna która nagle znajdzie się w takiej jamie czy kanale przewróci się przygniatając operatora, może to doprowadzić do tragedii.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!