Jakość handlowa koncentratów spożywczych oraz znakowanie octów w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową koncentratów deserów (kisieli, budyni, galaretek, koncentratów ciast w proszku i kremów) i koncentratów obiadowych (drugich dań, zup i sosów) oraz znakowanie octów. Kontrolą objęto łącznie 131 podmiotów, w tym 94 sklepy i 37 producentów.

Jakość handlowa koncentratów spożywczych oraz znakowanie octów w 2022 r.
Cechy organoleptyczne

Oceną organoleptyczną objęto 64 partie koncentratów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne sprawdzono w 78 partiach koncentratów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 247 partii, w tym: 145 partii koncentratów i 102 partie octów. 

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 15 partii (6,1%), w tym w: 10 partiach koncentratów (6,9%) i 5 partii octów (4,9%). Dotyczyły one m.in.:
  • Braku przy nazwie produktu (z przodu opakowania) informacji o postaci koncentratu (tj. sproszkowany/w proszku).
  • Braku wskazania zawartości składnika (śmietany) podkreślanego w nazwie koncentratu sosu.
  • Stosowania znaku słowno-graficznego „tylko naturalne składniki” na koncentracie budyniu zawierającym barwnik. 
  • Bezprawnej deklaracji „bez GMO” na occie jabłkowym (jabłka nie posiadają odpowiedników GMO dopuszczonych w UE).


Tagi:
źródło: