| Autor: redakcja1

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej napojów bezalkoholowych. Objęto nią 43 producentów gazowanych i niegazowanych napojów, w tym dedykowanych dla dzieci i młodzieży.

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 46 partii. Z uwagi na niewłaściwą klarowność zakwestionowano 1 partię (2,2%).

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 60 partiach, z czego 4 zakwestionowano (6,7%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej kwasowości oraz zawartości cukrów i ekstraktu.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 73 partii, z czego w 22 stwierdzono nieprawidłowości (30,1%). Dotyczyły one m.in.:

- podania 2 różnych nazw produktu, tj. „truskawkowa” i „o smaku truskawkowym”;

- braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców lub podania składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym;

- zastosowania znaku graficznego „Produkt polski”, podczas gdy łączna masa składników niepochodzących z Polski (z wyłączeniem wody) wynosiła więcej niż dopuszczalne 25%;

- braku informacji „nazwa lub nr E barwnika(ów): może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci” na produkcie zawierającym barwnik E120 lub podanie jej w niewłaściwy sposób;

- podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej;

- użycia zbyt małej czcionki.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!