| Autor: redakcja1

Już 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie wapna nawozowego

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że Program ze względu na swoją specyfikę i innowacyjny charakter, podczas opracowywania wymagał pogłębionej analizy i dodatkowych konsultacji międzyresortowych.

Już 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie wapna nawozowego
W dniu 12 czerwca 2019 roku ogłoszony został pierwszy nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które we współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno — rolniczymi, udzielać będą dotacji posiadaczom użytków rolnych na warunkach określonych w ww. programie.
 
NFOŚiGW  poinformował, że kwalifikowalność dla całego programu określona została na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r., a zatem faktury wystawione tylko w tym okresie mogą zostać uznane za kwalifikowane do dofinansowania.
 
Program nie określa terminu ważności  badania próbki gleby. Opinię w zakresie celu środowiskowego wymaganej masy składnika odkwaszającego po przeprowadzonej analizie wydaje właściwa miejscowo Okręgowa Stacja Chemiczno—Rolnicza.
 
Wnioski  o dofinansowanie można pobrać ze stron internetowych okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!