Większe wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Dzięki przyjętym przepisom Komisji Europejskiej europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego podczas kryzysu.

Większe wsparcie dla producentów owoców i warzyw
Nowe, zaktualizowane przepisy przyczynią się do dalszego zwiększenia roli organizacji producentów (OP) dzięki zwiększeniu ich atrakcyjności dla osób niebędących ich członkami oraz dzięki poprawie funkcjonowania istniejącego systemu zarządzania rynkiem.
 
Aktualnie 3,4 mln gospodarstw w całej Unii Europejskiej, tj. niemal jedna czwarta wszystkich unijnych gospodarstw rolnych, uprawia owoce i warzywa o całkowitej wartości 47 mld euro rocznie. Jak wynika z najnowszych, dostępnych danych działa 1500 organizacji producentów, które odpowiadają za 50% unijnej produkcji owoców i warzyw.
 
Jak przypomina FAMMU/FAPA, od czasu nałożenia przez Rosję w sierpniu 2014 r. embarga na unijny eksport produktów rolno-spożywczych unijni rolnicy zajmujący się uprawą owoców i warzyw skorzystali – oprócz pomocy bezpośredniej i współfinansowania przez UE projektów w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich – także z nadzwyczajnych środków wsparcia o całkowitej wysokości 430 mln euro. Komisja Europejska zapewnia też organizacjom producentów dodatkowe finansowanie w wysokości 700 mln euro rocznie.
 
UE wspiera sektor owoców i warzyw za pomocą systemu zarządzania rynkiem, który jest częścią „wspólnej organizacji rynków rolnych”, a któremu przyświecają cztery ogólne cele: wzrost konkurencyjności tego sektora i większe zorientowanie go na rynek, ograniczenie wahań dochodów producentów rolnych spowodowanych kryzysami, zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw w UE, rozpowszechnienie przyjaznych dla środowiska technik uprawy i produkcji.
 
Silne organizacje producentów mają kluczowe znaczenie, gdyż umożliwiają zrzeszonym w nich rolnikom wspólne radzenie sobie z niespodziewanymi i niesprzyjającym okolicznościami. Za pomocą przepisów w sprawie wspólnej organizacji rynków UE zachęca rolników do tworzenia organizacji producentów, tak aby wzmocnili oni swoją pozycję na rynku dzięki większej sile negocjacyjnej wobec sektora detalicznego, jak również za sprawą planowania produkcji, innowacji oraz środków zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego. Unia wspiera rolników w tych staraniach, oferując finansowanie, aby pomóc im w planowaniu produkcji, we wprowadzaniu innowacji oraz metod uprawy przyjaznych dla środowiska.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: