UE: Kolejna decyzja wykonawcza ws. ptasiej grypy

W dniu 24 marca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą nr 2017/554 z 23 marca 2017 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w kwestii środków ochronnych w stosunku do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich.

UE: Kolejna decyzja wykonawcza ws. ptasiej grypy
Aktualizacja załącznika wynika z wystąpienia następnych ognisk ptasiej grypy podtypu H5 w Austrii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii i we Włoszech, w gospodarstwach drobiarskich położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji (UE) 2017/247, zmienionej decyzją wykonawczą (UE) 2017/417 z 7 marca 2017 r.
 
Poza tym Niemcy ustanowiły obszar zagrożony zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska w Republice Czeskiej. Zdaniem FAMMU/FAPA, nowy załącznik aktualizuje podział na obszary na poziomie UE w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz czas trwania ograniczeń na tych obszarach.


Tagi:
źródło: