Komisja Rolnictwa wniosła poprawki do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała dwóch opinii dotyczących rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Komisja Rolnictwa wniosła poprawki do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opinię „Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przedstawił Marcin Dybowski ze Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. Opinię „Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw” przedstawił Jerzy Mariak, członek Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych EKOROLNIK w Poznaniu.

W trakcie dyskusji zaproszeni goście zgłosili wiele uwag odnośnie do projektu. Pytano m.in. o: możliwości odzyskiwania ziemi przez byłych właścicieli; o możliwość kupna niewielkich działek przez osoby, które nie są rolnikami, a chcą żyć na wsi; o możliwości przekazywania najbliższym, ale nie-rolnikom, ziemi w darowiźnie czy testamencie; o rzeczywiste możliwości zapobieżenia wykupowi ziemi przez cudzoziemców.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel stwierdził, że ministerstwo jest otwarte na dyskusję, a głównym celem ustawy jest niedopuszczenie do spekulacji i wykupu ziemi przez cudzoziemców w zakresie zgodnym z traktatem akcesyjnym.

Po wysłuchaniu na posiedzeniu dwóch opinii, dotyczących rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Projektowi zarzucano m.in., że nie dotyczy tylko kwestii związanych z Zasobem, ale także wkracza w prywatną własność i dysponowanie nią. Zwolennicy projektu ustawy podkreślali konieczność działania w interesie polskiej własności ziemi i niedopuszczenia jej wyprzedaży.

W trakcie dyskusji minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel stwierdził, że Polsce potrzebna jest dobra ustawa o ustroju rolnym, ale teraz trzeba zahamować spekulację ziemią.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: