| Autor: redakcja1

Europarlamentarzyści postulują o odroczenie wprowadzenia wymogów zazieleniania

Czterech europarlamentarzystów, reprezentujących najważniejsze partie we wspólnotowym komitecie rolnym PE, wystosowało list do komisarza ds. rolnictwa UE, Phil’a Hogana, w którym przedstawione są postulaty związane z odroczeniem o rok wprowadzenia wymogów związanych z zazielenieniem, czyli do 2016 r. – podaje FAMMU/FAPA.

Europarlamentarzyści postulują o odroczenie wprowadzenia wymogów zazieleniania

Zazielenienie

Zdaniem autorów listu, jest to konieczne do zapewnienia wdrożenia nowych przepisów w niektórych krajach członkowskich i tym samym uchronienia rolników przed ewentualnymi sankcjami wynikającymi z niedostosowania do nowych wytycznych.
 
Pismo to zostało wysłane w dniu 25 listopada 2014 roku, a jego autorami są: Albert Dess, koordynator ds. WPR w partii EPP - European People’s Party – Europejska Partia Ludowa; Paol de Castro, koordynator Partii Socjalistów i Demokratów - S&D; Jim Nicholson, koordynator partii Konserwatystów i Reformatorów- ECP oraz Jens Rohde, koordynator partii Liberalno-Demokratycznej - ALDE.
 
Postulaty zawarte w liście przedstawiają zatem stanowiska czterech czołowych grup politycznych w unijnym komitecie rolnym PE (ComAgri). Już we wrześniu 2013 roku niemiecki parlamentarzysta Albert Dess zgłaszał konieczność przesunięcia terminu wprowadzenia wymogu zazieleniania, ale wtedy wniosek ten został oddalony. Poważne problemy z wdrożeniem planowanej reformy z dniem 1 stycznia 2015 r. zgłaszały KE już wcześniej rządy kilku krajów członkowskich i grupy rolników.
 
Większość zmian dotyczących zasad wypłacania płatności bezpośrednich na lata 2014-2020 ma zostać wprowadzona z początkiem przyszłego roku. Jedną z nich jest zazielenianie, które oznacza uzależnienie wypłacania 30% dopłat od trzech kryteriów środowiskowych.
 
W tym liście parlamentarzyści informują o sporych rozbieżnościach w interpretacji odpowiedniego zastosowania zazieleniania, co niesie ze sobą zagrożenie niepoprawnego wdrożenia tych wymogów nie tylko przez samych rolników, ale także przez kraje członkowskie. Tagi:
źródło: