| Autor: redakcja1

Ministrowie rolnictwa UE o działaniach niezbędnych wobec trudnej sytuacji sektora żywnościowego z powodu COVID-19

Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa krajów UE odbyli wczoraj dyskusję na temat wpływu pandemii COVID-19 na sektory: rolny i rybołówstwa. Dyskusja odbywała się w formie wideokonferencji.

Ministrowie rolnictwa UE o działaniach niezbędnych wobec trudnej sytuacji sektora żywnościowego z powodu COVID-19

Uczestnicy spotkania podkreślili wagę  solidarności europejskiej oraz wspólnej walki z wyzwaniami spowodowanymi obecną sytuacją. Zwrócili szczególną uwagę na konieczność zachowania wspólnego rynku, a w tym kontekście szczególnie swobodnego przepływu towarów, aby łańcuch dostaw żywności dla unijnych obywateli nie został zachwiany i bezpieczeństwo żywnościowe było zapewnione.
 
Polskie postulaty
 
Polska zgłosiła postulat o uruchomienie pełnego zestawu działań interwencyjnych na dotkniętych rynkach rolnych, w tym interwencji rynkowej na rynku wołowiny i mleka.
 
Polska uważa, że konieczne jest uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia i rozszerzenie listy produktów objętych interwencją. W odniesieniu do organizacji producentów owoców i warzyw oraz programów operacyjnych – należy zwiększyć pomoc UE na działania kryzysowe oraz zawiesić wymogi dotyczące minimalnej wartości i ilości produkcji sprzedanej.
 
Ponadto    Polska  wnioskowała o  pomoc z budżetu UE – zwłaszcza uruchomienie  rezerwy kryzysowej - na rekompensaty  dla sektorów szczególnie dotkniętych sytuacją związaną z COVID-19.
 
Polska zaapelowała o  elastyczność w zarządzaniu środkami UE – w tym: kierowanie środków na podtrzymanie płynności finansowej gospodarstw (finasowanie kredytów obrotowych w instrumentach finansowych) oraz umożliwienie, analogicznie jak w polityce spójności, przeznaczenia niewykorzystanych środków z PROW 2014-2020 na ratowanie podmiotów sektora rolno-spożywczego;
 
Polska zgłosiła   do KE   postulat o stosowanie maksymalnych uproszczeń we wdrażaniu pomocy kierowanej do rolnictwa i sektora przetwórczego (ograniczenie kontroli na miejscu, zwiększone i wcześniejsze zaliczki nawet pomimo niezakończonych kontroli, zwiększenie do 500 euro kwoty należności, która uprawnia do zaprzestania odzyskiwania środków od beneficjenta; zawieszenie zasady anulowania zobowiązań zgodnie z regułą n+3 oraz zwolnienie z wymogu ustanawiana zabezpieczeń w przypadku zaliczek na inwestycje).
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!