Nowa decyzja wykonawcza KE ws. ptasiej grypy

W dniu 9 marca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą nr 2017/417 z 7 marca 2017 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w stosunku do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich.

Nowa decyzja wykonawcza KE ws. ptasiej grypy
Zmiana załącznika wynika z wystąpienia kolejnych ognisk ptasiej grypy podtypu H5 w Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Włoszech i na Węgrzech, w gospodarstwach drobiarskich położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku decyzji (UE) 2017/247. Ponadto, od czasu przyjęcia decyzji, ptasia grypa podtypu H5 pojawiła się też w Hiszpanii. To państwo członkowskie nie było wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247.
 
Poza tym, Austria ustanowiła obszary zagrożone zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w związku z potwierdzeniem wystąpienia ognisk w Republice Czeskiej i Słowacji, podobnie jak Bułgaria, która ustanowiła obszar zagrożony w związku z wystąpieniem ogniska w Rumunii. Polska też ustanowiła obszar zagrożony w związku z wystąpieniem ognisk w Republice Czeskiej. Nowy załącznik aktualizuje podział na obszary na poziomie UE w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz czas trwania ograniczeń na tych obszarach.


Tagi:
źródło: