| Autor: redakcja1

Nowe przepisy winiarskie

7 marca 2022 roku wejdzie w życie ustawa z 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24). Zastąpi ona ustawę z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891).

Nowe przepisy winiarskie
Dodatkowo w obrocie prawnym będzie ustawa o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina której bazą jest ustawa z 12 maja 2011 r.

Nowy przepis jest odpowiedzią na wiele zmian dotyczących rynku wina wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym, wprowadzeniem nowego podziału kompetencji organów kontrolnych a także innym zakresem nowej regulacji.

Nowa ustawa o wyrobach winiarskich m.in.:
  • Upraszcza i ujednolica zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.
  • W przypadku producentów niewielkich ilości win owocowych jakościowych, cydru i perry (jakościowego, lodowego) oraz miodu pitnego jakościowego  umożliwia wykorzystywanie owoców lub miodu pochodzących z zakupu oraz zwiększa maksymalny limit produkcji ze 100 hl do 1000hl.
  • Wprowadza zasady znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie ich nazw.
  • Wprowadza nowe kategorie (np. cydr i perry lodowe) oraz zwiększa wymagania stawiane niektórym fermentowanym napojom winiarskim.
Dodatkowo reguluje organizację rynku wina nieuregulowanych w przepisach wspólnotowych, w tym m.in.:
  • Określa właściwości organów.
  • Precyzuje obowiązki producentów wina.
  • Określa zasady ewidencjonowania upraw winorośli położonych na terytorium RP.
  • Ujednolica zasady certyfikacji wina rocznikowego i odmianowego.
  • Wskazuje Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz ewidencję winnic.
  • Wskazuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ wyznaczony do kontaktów z Komisją Europejską w zakresie funkcjonowania rynku wina.


Tagi:
źródło: