| Autor: mikolaj

Nowe rozwiązania prawne w walce z ASF

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przyjęte rozwiązania usprawnią działania Inspekcji Weterynaryjnej i pomogą w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt, w szczególności z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Nowe rozwiązania prawne w walce z ASF

ASF w Polsce

Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt). Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych. Możliwe będzie także skuteczne powiązanie danego podmiotu z działalnością prowadzoną na terenie całej Polski.

Do  systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt włączone zostaną wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (chodzi o organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu rozwiązaniu, zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci. Ma to szczególne znaczenie w walce z ASF.

Aby skutecznie egzekwować przez posiadaczy zwierząt przestrzeganie nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii –  Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła wydawać decyzje w drodze administracyjnej w szerszym niż dotychczas zakresie. Inspekcja będzie mogła nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo nakazać zabicie lub ubój określonych gatunków zwierząt wraz z zakazem utrzymywania w gospodarstwie zwierząt tych gatunków bez możliwości uzyskania odszkodowania.

Wprowadzono także przepisy, które umożliwią nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na podejmowanie decyzji o wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń na terenie gospodarstwa, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. Umożliwiono także nakazanie uboju lub zabicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: