| Autor: redakcja1

PE poparł rozszerzenie możliwych przyczyn zakazu upraw GMO

W dniu 11 listopada 2014 roku Komitet Parlamentu Europejskiego ComEnvi (Komitet PE ds. Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywnościowego) poparł stanowisko, które zezwalałoby państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu uprawy GMO na ich terytorium z uwagi na zamiar ochrony środowiska – podaje FAMMU/FAPA.

PE poparł rozszerzenie możliwych przyczyn zakazu upraw GMO

Rozszerzenie przyczyn zakazu upraw GMO

Taki stan rzeczy wynika z chęci zapobiegania rozprzestrzeniania odpornych chwastów, szkodników oraz zanieczyszczenia innych upraw. W głosowaniu uzyskano sporą przewagę: 53 głosy za, 11 przeciw i 2 wstrzymały się od głosu. ComEnvi poluzował więc zakres legalnych przyczyn, uzasadniających krajowe zakazy uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie i tym samym dają możliwość uniknięcia niewygodnych rozpraw sądowych.

 

Do tej pory takie kraje jak: Francja, Niemcy, Austria, Bułgaria, Węgry, Luksemburg, Grecja, Polska i Włochy zakazało już uprawy kukurydzy GMO MON810 na swoim terytorium. Stanowisko PE jest w opozycji do Rady władz wykonawczych, które zwróciły uwagę na to, że podstawy ewentualnego zakazu uprawy GMO nie powinny obejmować kwestii zdrowia czy ochrony środowiska ocenianych przez EFSA.

 

ComEnvi poparł także ograniczenie roli firm biotechnologicznych, tak aby zmniejszyć zakres dokumentacji przed wprowadzeniem zakazu uprawy GMO. Wstępne porozumienie związane z możliwością wprowadzenia zakazów uprawy GMO osiągnięto 12 czerwca br.

 

Organizacje Ochrony Środowiska przyjęły z zadowoleniem wyniki głosowania, tym bardziej, że firmom biotechnologicznym będzie teraz trudno zaskarżyć decyzję państw. Aktualnie Parlament i Rada powinny się znaleźć wspólne stanowisko w kwestii 25 listopada br., a końcowe spotkanie ma się odbyć 3 grudnia 2014 roku.

 Tagi:
źródło: