| Autor: redakcja1

Problemy z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U z 2017 r., poz. 1385) na wojewódzkie izby rolnicze został nałożony nowy obowiązek.

Problemy z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych
Na mocy rozporządzenia wojewódzkie izby rolnicze są zobligowane do wydania na wniosek komornika opinii w przedmiocie uznania lub nieuznania nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15 rozporządzenia, ponad ilości wymienione w § 1 rozporządzenia, za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa. Izby Rolnicze niezwykle poważnie podeszły do realizacji powierzonego zadania. Krajowa Rada Izb Rolniczych z inicjatywy wojewódzkich izb rolniczych podjęła szereg działań mających na celu opracowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury sporządzania i wydawania opinii.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów i radców prawnych wojewódzkich izb rolniczych w dniu 30.08.2017 roku, na którym zostały omówione propozycje przyjęcia jednolitej dla wszystkich województw procedury wydawania opinii oraz omówiono aktualne problemy jakie pojawiły się w związku z już sporządzanymi opiniami w toczących się postepowaniach egzekucyjnych. Następnie Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 19.09.2017 roku zorganizowała spotkanie z wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej Panem Tomaszem Piłatem, na którym zostały wymienione uwagi stron na temat rozporządzenia i sposobów jego realizacji.
 
26 września 2017 r. Zarząd KRIR przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg problemów jakie pojawiły się w związku z podjęciem się realizowania rozporządzenia. Jednocześnie zwrócił się do Ministra o wydanie wytycznych dla wojewódzkich izb rolniczych, co do sposobu realizacji rozporządzenia z uwzględnieniem przedstawionych poniżej uwag.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!