| Autor: redakcja1

Produkty z unijnymi oznaczeniami będą lepiej chronione

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Produkty z unijnymi oznaczeniami będą lepiej chronione
Ustawa została uchwalona przez Sejm 10 czerwca 2016 r. Jej projekt został  przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Celem  znowelizowanej ustawy jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie przejrzystości systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych. Efektem nowych regulacji prawnych  będzie wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności.
 
W ustawie znalazły się przepisy wynikające z nowych unijnych regulacji w tym zakresie, m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wprowadzono także zmiany, które wynikają z dotychczasowej praktyki stosowania nazw produktów zarejestrowanych w unijnym rejestrze.
 
Ustawa zmienia też procedurę składania wniosków o rejestrację chronionych nazw, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Skraca terminy  rozpatrywania wniosków o rejestrację.
 
Wdrożenie  przepisów nowej ustawy zapewni konsumentom  łatwiejszy dostęp do informacji o producentach i produktach.
 
Unijne oznaczenia posiada w naszym kraju 38 produktów. Pierwsze polskie produkty które zostały zapisane w unijnym rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych rejestrach w 2007 r. to:  bryndza podhalańska i oscypek. Ostatnie, zapisane w tym rejestrze, w czerwcu br. to krupnioki śląskie.
 
Uzyskanie takiego oznaczenia gwarantuje, że produkt jest wytwarzany zgodnie z recepturą stosowaną od kilkudziesięciu  lat w regionie.
 
Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!