| Autor: redakcja1

Propozycje Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF

17 grudnia 2019 r. odbyło się I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF, w którym udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Propozycje Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF
Podczas spotkania Zespół przedstawił swoje propozycje dotyczące zwiększenia skuteczności walki z ASF, tj.:
  • wzmocnienie bioasekuracji – zwiększenie kwoty do 150 tys. zł oraz zwrot do 90% kosztów kwalifikowanych
  • utworzenie 4 ogrodzonych siedlisk dzików (z bioasekuracją) w OHZ w celu zachowania puli genetycznej
  • maksymalna redukcja populacji dzików poza siedliskami
  • możliwość przekazania przez myśliwego znalezionego dzika do Nadleśnictwa z informacją o miejscu pozyskania danej sztuki
  • wypłaty dla myśliwych, leśniczych, wojsk terytorialnych 500 zł za znalezione zwłoki dzika.
W kwestii zwiększenia środków na bioasekurację Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że być może bardziej zasadnym byłoby włączenie do programu gospodarstw utrzymujących od 10 do 50 sztuk z dofinansowaniem do 50 tys. zł. To jest bardzo ważne, bo duzi hodowcy wiedzą czym grozi nie stosowanie tych zasad i bioasekuracji po prostu muszą pilnować.
 
Dyskutowano także nad możliwością włączenia rolników (poza myśliwymi, leśniczymi i wojskami terytorialnymi) do szukania martwej zwierzyny. Prezes Szmulewicz zaznaczył, że można byłoby tego dokonać pod warunkiem, że taki rolnik nie prowadzi hodowli trzody chlewnej, ani nie ma związku z takimi hodowlanymi (nie dostarcza im pasz itp.), ze względów bezpieczeństwa. Konieczne byłoby oświadczenie rolnika, że zna zasady bioasekuracji i nie pozostaje w żadnym kontakcie z hodowcami trzody.
 
Prezes Szmulewicz zwrócił także uwagę na problem odszkodowań za ASF, w gospodarstwach w których doszło do drobnych uchybień w bioasekuracji, często nie z winy rolnika. W takich przypadkach rolnik pozbawiany jest odszkodowania w 100%. Prezes KRIR ponowił wniosek o procentowe pomniejszenie odszkodowania max. 25-30% w przypadku drobnych niedociągnięć.
 
W odpowiedzi na ten wniosek Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii dr n. wet. Mirosław Welz poinformował, że dopóki art. 49 ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie zostanie zmieniony – nie ma możliwości innej interpretacji i rolnicy będą pozbawieni odszkodowania w 100%.
 
Członek Parlamentarnego Zespołu - Poseł Jarosław Sachajko, zwrócił uwagę, że konieczne będą też środki na akcję informacyjną, żeby społeczeństwo zrozumiało po co podejmowane są działania mające na celu zwalczenie ASF – szczególnie odstrzał dzików. Na potwierdzenie tego, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii poinformował, że w I poł. 2019 r. na utylizację dzików wydano ponad 114 tys. zł, natomiast na utylizację świń – ponad 4 mln zł!


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!