Przełomowa decyzja Rady UE w sprawie rewizji dyrektywy gazowej

Ambasadorowie Państw Członkowskich UE przyjęli 8 lutego 2019 r. mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim nowelizacji dyrektywy gazowej, mającej na celu podporządkowanie prawu UE gazociągów łączących państwa UE z państwami trzecimi.

Przełomowa decyzja Rady UE w sprawie rewizji dyrektywy gazowej
Po półtorarocznej dyskusji na poziomie roboczym, dzięki staraniom Rumunii sprawującej Prezydencję w Radzie UE o poddaniu tekstu pod obrady COREPER, ambasadorowie krajów UE poparli mandat do dalszych rozmów z Parlamentem Europejskim.
 
- Dzięki budowanej wytrwale przez Polskę szerokiej koalicji państw członkowskich ambasadorzy poparli korzystny projekt, który jednoznacznie eliminuje funkcjonowanie gazociągów z państw trzecich w próżni prawnej – podkreśla Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. – Mamy długo oczekiwany mandat do rozmów z Parlamentem Europejskim, który od ponad roku czeka na stanowisko Rady. Między innymi dzięki Polsce udało się przełamać opór przeciwników projektu i umożliwić kontynuowanie prac - dodaje.

Ambasadorowie poparli projekt rumuńskiej prezydencji, zgodnie z którym wszystkie gazociągi działające na terytorium Państw Członkowskich i podmorskie będą podlegały przepisom prawa europejskiego, w tym podstawowym obowiązkom z niego wynikającym: rozdziału właścicielskiego, zasadzie dostępu stron trzecich do gazociągów oraz przejrzystości ustalania taryf przesyłowych. Stosowanie prawa UE będzie podlegało kontroli organów krajowych i instytucji unijnych. Komisja Europejska została wyposażona w instrumenty nadzorcze w sytuacji, gdy gazociągi nie zostaną podporządkowane rygorystycznym wymogom prawa UE i państwa członkowskie nie będą w tym zakresie miały swobody postępowania.
 
- Celem Polski było przejście do negocjacji pomiędzy Radą a Parlamentem. Udało się to dziś osiągnąć. Jestem przekonany, że Parlament Europejski, który od początku żarliwie popiera propozycję Komisji Europejskiej będzie dążył do wypracowania jeszcze bardziej ambitnego tekstu – podkreśla Minister Tchórzewski.


Tagi:
źródło: