| Autor: redakcja1

Resort rolnictwa na temat dofinansowania opieki dziennej nad osobami starszymi

W ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w PROW 2014-2020, instrumentem wsparcia m.in. ww. działalności, jest poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" .

Resort rolnictwa na temat dofinansowania opieki dziennej nad osobami starszymi
Zgodnie z założeniami tego poddziałania z pomocy mogą skorzystać beneficjenci poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi" PROW 2014-2020.
 
Druga grupa potencjalnych beneficjentów to rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, którzy przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy są ubezpieczeni w KRUS nieprzerwanie z mocy ustawy i w pełnym zakresie.
 
W przypadku osób (będących rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika), które nie zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa na powiększenie już istniejącego, a zechcą ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, określono warunki przyznania premii mówiące, że gospodarstwo rolne wnioskodawcy powinno posiadać wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro (stanowiącą całkowitą roczną standardową produkcję gospodarstwa, wyrażoną w euro).
 
Ponadto, gospodarstwo to położone powinno być w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców oraz za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność obszarową do gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.
 
Jeśli wnioskodawca (będący rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika) otrzyma pomoc w ramach ww. poddziałania będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz przejścia z ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów o KRUS na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
Pomoc finansowa w ramach poddziałania ma formę premii w wysokości 100 tys. zł płatnej w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80 000 zł, druga rata w wysokości 20 000 zł uzależniona będzie od prawidłowej realizacji biznesplanu. W przypadku uzyskania wsparcia do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny. Wypłacone wsparcie może zostać przeznaczone m. in. na budowę lub modernizację obiektów budowlanych oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia określonego rodzaju działalności (w tym: zakup i instalację nowych maszyn. urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!