Rolnictwo na 39. Posiedzeniu Sejmu

W pierwszym tygodniu kwietnia 2017 roku odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. W trakcie 39. Posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmie się następującymi tematami:

Rolnictwo na 39. Posiedzeniu Sejmu

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15 – Na wspólnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędą pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzasadnia poseł Jarosław Sachajko.

Godz. 12:00 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O godz. 13:00 – zaplanowane jest również posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

6 kwietnia 2017 r.

Godz. 09:15  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy podczas pierwszego czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, uzasadnia poseł Norbert Kaczmarczyk.

Komisja zapozna się też z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników oraz analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii.

Godz. 11:15 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wysłucha informacji ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

O godz. 14:00 – spotka się Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności aby zapoznać się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wynikach konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.Tagi:
źródło: