Rozbita zorganizowana grupa - wyłudzali podatek VAT

Funkcjonariusze CBŚP i KAS wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić ponad 70 mln zł. W sumie do sprawy zatrzymano 17 osób.

Rozbita zorganizowana grupa - wyłudzali podatek VAT
Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2017 zorganizowanej grupy, dopuszczającej się oszustw podatkowych polegających na wprowadzeniu do obrotu sprzętu elektronicznego bez uiszczenia należnego podatku VAT.
 
Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży sprzętu elektronicznego m.in. telefonów komórkowych, komputerów czy drukarek, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku wynoszą ponad 70 mln zł.
 
W tym tygodniu w wielu miastach Polski, w tym w Warszawie funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano łącznie 17 osób. Przeszukano również miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Podczas działań zabezpieczono  do dalszej analizy m.in. dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. W jednym z magazynów zabezpieczono także sprzęt elektroniczny, który by przedmiotem obrotu. Wartość tego towaru wstępnie oszacowano na ponad 2 mln zł.
 
Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych, w tym pieniądze, biżuterię oraz luksusowe samochody.
 
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której dokonywano szeregu przestępstw gospodarczych i skarbowych.


Tagi:
źródło: